Over ons

Logo Huurdersbelang GBH

Huurdersbelang GBH is een stichting die opkomt voor de belangen van alle huurders van Viverion in Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden. Wij zijn op 1 juli 2017 van start gegaan, aanvankelijk als een vereniging en vanaf 1 december 2019 als stichting.

Resultaten Bewonersraadpleging Viverion

In de periode eind april tot en met begin mei 20220 zijn nagenoeg alle huurders uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Door Viverion is per mail een uitnodigingskaart namens de huurdersverenigingen en de Woonbond verzonden. In totaal hebben ruim 1.134 huurders deelgenomen aan het onderzoek (23% respons). De resultaten van deze bewonersraadpleging zijn uitgewerkt in deze rapportage.

Vrijwilligers gezocht om samen energie te besparen.


Grote maatregelen om energie te besparen voor de huurders van Viverion, zijn zaak van Viverion. Maar huurders kunnen zelf ook aan de slag met kleine maatregelen en gedrag. Viverion, gemeente en Huurdersbelang GBH (Goor/Bentelo/Hengevelde) willen daarbij helpen, maar zonder hulp van vrijwilligers gaat dat niet lukken. Vele handen maken licht werk en het is simpelweg ook gezellig om samen aan de slag te gaan! Yakup Kekik van Huurdersbelang GBH en Marianne Hutten van de gemeente hebben vier concrete acties bedacht. Het geld is geregeld, nu nog de hulp voor de uitvoer. Wie wil helpen?

Er worden 2 vrijwilligers gevraagd gezocht die langs de deuren willen om letterlijk een boodschappenlijstje samen te stellen wat mensen willen aanschaffen om met kleine maatregelen energie te besparen (denk bijvoorbeeld aan tochtstrips en led-lampen). Bij genoeg hulp worden deze ‘boodschappen’ zelfs thuis bezorgd. Data in overleg.

Mensen willen wel radiatorfolie en tochtstrips, maar weten niet altijd hoe dat het beste te doen.  Er worden daarom 2 handige vrijwilligers gezocht die 2 dagen bij mensen willen helpen om radiatorfolie en tochtstrips aan te brengen. Data in overleg. 

Er worden 2 vrijwilligers gezocht die 2 zaterdagochtenden met een kar vol ledlampen langs de deuren willen voor de mensen bij wie ter plekke een oudere lamp kan worden vervangen door een energiebesparende ledlamp. Data in overleg.

Drie coaches gezocht en vijf deelnemende gezinnen! Een energiecoach komt bij je thuis. Samen wordt de energierekening bekeken (hoe zit zoiets in elkaar?) en worden tips gegeven voor hoe je in huis met kleine maatregelen en gedrag energie kunt besparen. Het wordt ook nog eens gezellig als meerdere gezinnen meedoen en elkaar tips geven. De coaches gaan met de juiste kennis en spullen op pad. Daar wordt vooraf bij geholpen! Wil je andere helpen of wil je juist zelf tips krijgen? Laat het weten!


Interesse?

Interesse om mee te helpen om van bovenstaande ideeën daadwerkelijke acties te maken? Of een vraag? Neem dan contact op met:

Yakup Kekik
Yakup Kekik yakupkekik@hotmail.com  06-15268049
Marianne Hutten 06-41008824

Laten we samen energie besparen!

Viverion en huurders maken samen nieuw huurbeleid

“Een goede samenwerking met Viverion om samen de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de woningen en de leefbaarheid voor de huurders te verbeteren.”

Een goede samenwerking met Viverion om samen de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de woningen en de leefbaarheid voor de huurders te verbeteren. Vanuit deze overtuiging vinden wij het belangrijk dat alle zaken die de huurders aangaan tijdig, duidelijk en eenvoudig worden gecommuniceerd. En dat er voldoende overleg plaatsvindt met bewoners (bewonersparticipatie). Wij stimuleren het vormen van bewonerscommissies en klankbordgroepen.

Het bestuur van Stichting Huurdersbelang GBH heeft ongeveer 10 keer per jaar een bestuursvergadering. Daar worden de lopende zaken en adviesaanvragen van Viverion besproken. Hierbij valt te denken aan: verkoop van woningen, zelf aangebrachte voorzieningen, huurprijsbeleid, duurzaamheid en het ondernemingsplan van Viverion.

Tien keer per jaar hebben we overleg met Viverion. De andere huurdersorganisaties van Viverion zijn dan ook aanwezig. Het gaat dan vaak over meer algemene zaken en over het beleid van Viverion. Wij behandelen in principe geen individuele klachten en verwachten van Viverion dat deze snel en goed worden opgelost. Wel zetten wij ons graag in voor het algemene belang van bewoners.

Tot slot hebben wij overleg met de Gemeente Hof van Twente, Wonen Delden en Viverion. Samen maken wij prestatieafspraken met de gemeente en de verhuurders over bijvoorbeeld betaalbaarheid, leefbaarheid, aan- en verkoop woningen en huisvesting van specifieke doelgroepen.

In de jaarvergadering leggen wij verantwoording af aan de huurders aan de hand van een jaarverslag. Ook worden huurders dan geïnformeerd over onze plannen voor het komende jaar. De vergadering wordt meestal in maart of april gehouden.

Heeft u interesse de belangen van de huurders te behartigen? Huurdersbelang Goor Bentelo Hengevelde ondersteunen? Het bestuur is op zoek naar kandidaat bestuursleden. Neem contact met ons op en laat u door ons informeren !!

    Heb je wensen tips of overige vragen?