Bestuur

Bestuur Stichting Huurdersbelang GBH

V.l.n.r. Frits de Groot (voorzitter), Harry Verheul (penningmeester), Gerrit Wolfs (secretaris), André Morsink (inmiddels afgetreden) en Yakup Kekik (bestuurslid)

Over het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit natuurlijke personen. De bestuursleden zijn een afspiegeling van bewonerscommissies en/of huurders van Viverion in het gebied Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden.

De bestuurders worden benoemd door het bestuur, maar het bestuur treedt voorafgaand aan benoeming in overleg met bewonerscommissies en huurders om deze in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens twee perioden van vier jaar. De benoeming vindt plaats tijdens de jaarvergadering.

Heeft u interesse de belangen van de huurders te behartigen? Het bestuur is op zoek naar kandidaat bestuursleden. Neem contact met ons op en laat u door ons informeren !!

    Heb je wensen tips of overige vragen?