Bewonerscommissies

Stichting Huurdersbelang GBH stimuleert de vorming van bewonerscommissies of klankbordgroepen. Dit zijn groepen van ongeveer 4 of 5 bewoners die namens alle bewoners in een appartementencomplex of wijk gesprekken voeren met Viverion. Het gaat dan over activiteiten en onderhoud uitgevoerd door Viverion of wat bewoners zelf graag willen. Inspraak van bewoners vinden wij erg belangrijk. Momenteel kennen wij in ons werkgebied slechts 1 bewonerscommissie, namelijk in de Hiltjesdamhof in Goor. Wilt u informatie over het vormen van een bewonerscommissie in uw wijk of complex, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Heb je wensen, tips of overige vragen?