Enquête

In maart 2020 zijn alle huurders van Viverion in de kernen Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden benaderd en is hen gevraagd deel te nemen aan een enquête, die Stichting Huurdersbelang GBH in samenwerking met de Woonbond heeft opgezet. Deze kernen zijn het werkgebied van onze huurdersorganisatie.

Waarom we dit doen?

Wij willen graag weten wat er onder de huurders leeft. Alleen dan kunnen wij uw belangen constructief behartigen bij de gemeente Hof van Twente en de woningcorporatie Viverion.

Maar liefst 177 huurders gaven gehoor aan onze oproep. Zij gaven antwoord op de verschillende vragen en de resultaten daarvan treft u aan in de uitslag van de enquête.

Verloting

Deelnemers aan de enquête, die ook hun contactgegevens hebben ingevuld, maken kans op één van de vijf cadeaubonnen ter waarde van € 20,-.

De winnaars daarvan zijn:

– Mevr. H. Nijenhuis, Kwartelstraat

– Mevr. J. Bosman, Het Jannink

– Mevr. K. van Til, Gruttostraat

– H.J. Jelsma, Wheeme

– P.R. Vroom, J.M. de Bruijnstraat

Heb je wensen, tips of overige vragen?