Links

Huurtoeslagen www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
Regionale klachtencommissie www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl
Woonbond www.woonbond.nl
Viverion www.viverion.nl
Rijksoverheid/huurzaken www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning
Gemeente Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/inwoners.html
Salut https://salut-welzijn.nl/
Woon Twente http://www.woontwente.nl/
Bereken-uw-Rechthttps://www.nibud.nl/beroepsmatig/berekenuwrecht-nl-voor-gemeenten/

Heb je wensen, tips of overige vragen?