Resultaten

Vanaf onze oprichting in juli 2017 hebben wij al veel voor onze huurders kunnen betekenen. Zoals bijvoorbeeld:

  • Het opstellen van een nieuw huurbeleid.
  • Het opstellen van een planbesluit met daarin regels waaraan Viverion zich gaat houden bij groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw van woningen. Hierdoor is bijvoorbeeld de vergoeding aan bewoners voor overlast en compensatie van kosten omhoog gegaan van maximaal 200 euro naar maximaal 400 euro per woning.
  • Een lagere huurverhoging voor een 2e toilet in de badkamer van € 9,00 naar € 6,00 per maand.
  • Individuele bewoners die met hun klacht bij Viverion niet verder kwamen, adviezen gegeven waardoor ze wel gehoord werden.
  • Maandelijks een spreekuur voor bewoners aan de Rozenstraat 2 in Goor.
  • Samen met Viverion en andere huurdersorganisaties “Smakelijk huren” georganiseerd, waarbij huurders onder het genot van een stamppotbuffet nader kennis hebben gemaakt met Viverion en de huurdersorganisaties.

Heeft u interesse de belangen van de huurders te behartigen? Het bestuur is op zoek naar kandidaat bestuursleden. Neem contact met ons op en laat u door ons informeren !!

    Heb je wensen tips of overige vragen?